Usługi rachunkowe
ERA Bookkeeping świadczy pełen zakres usług rachunkowych i księgowych dla firm. Zależnie od potrzeb klienta, zapewniamy obsługę w cyklu tygodniowym, miesięcznym, kwartalnym lub rocznym. Oferujemy rownież naszą pomoc przy wyborze formy prawnej i sposobu opodatkowania osobom zamierzającym rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej.
Sprawdzanie balansow
 • balansowanie kont bankowych
 • sprawosdanie zgodności spłat pożyczek i kredytów
 • Należności
 • faktury: przygotowanie, zarządzanie i sprawozdawczość
 • przygotowanie raportów należności przeterminowanych
 • Zobowiązania
 • obsługa rachunków, zarządzanie i sprawozdawczość
 • przygotowanie raportów zobowiązań przeterminowanych
 • wypełnianie formularzy W-9
 • przygotowanie rocznych formularzy 1099
 • Płace (Payroll)
 • obliczanie tygodniowych wypłat dla pracowników
 • przygotowanie stanowych i federalnych, kwartalnych deklaracji podatkowych
 • przygotowanie rocznych formularzy W-2 i W-3
 • przygotowanie rocznego rozliczenia w związku z odprowadzaniem składek w wypadku utraty zatrudnienia przez pracowników
 • Środki trwałe i amortyzacja (Fixed Assets)
 • przygotowanie i prowadzenie wykazu środków trwałych
 • obliczanie i rozliczanie stawki amortyzacji
 • Przygotowanie podatku od sprzedaży (Sales Tax)
  Inne usługi
 • pomoc przy zakładaniu firmy
 • prowadzenie planu kont
 • przygotowanie wymaganych wpisów do zamknięcia roku obrotowego
 • pomoc w obsłudze QuickBooks

 • Ściągnij BroszuręEnglish Version©2006 ERA Bookkeeping. Prawa autorskie zastrzeżone.
  :: Usługi Rachunkowe
  :: Sprawozdania Finansowe
  :: Usługi Podatkowe